Dalam kes pembelian kenderaan, sekiranya bayaran tidak dilakukan dalam tempoh yang dipersetujui oleh pinjaman ada hak untuk mengambil balik kenderaan tersebut.

Walaupun begitu, pihak pembeli masih mempunyai hak kerana pembayaran telah dilakukan,walaupun tidak sepenuhnya.
@fomcaofficial