FOMCA adalah sebuah pertubuhan sukarela, tidak mementingkan keuntungan, bukan politik dan pertubuhan sivik. Ia menjadi payung bagi persatuan pengguna gabungannya. FOMCA bekerja rapat dengan kerajaan dan badan bukan kerajaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam memberikan maklumat, pendidikan dan perlindungan pengguna.
 
Keutamaannya bukan sahaja nilai untuk wang tetapi juga nilai untuk manusia. FOMCA berusaha untuk mempertingkatkan melalui kuasa beli pengguna, pembangunan berasaskan keperluan yang memastikan keadilan sosio-ekonomi dan alam sekitar bagi mendapatkan kualiti hidup yang lebih baik untuk semua Rakyat

Objektif FOMCA

FOMCA ditubuhkan dengan tujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut:

  1. Untuk memperkuatkan perkembangan pergerakan pengguna di Malaysia.
  2. Meneliti isu-isu dan masalah pengguna dan berjuang untuk hak-hak pengguna.
  3. Untuk berjuang menerusi kuasa beli pengguna demi mendapatkan satu orientasi pembangunan yang akan menjamin keadilan sosio ekonomi dan kualiti alam sekitar yang lebih baik bagi semua.
  4. Menyelaras dan menjadi badan perunding bagi organisasi pengguna yang lain di Malaysia

Falsafah FOMCA

FOMCA bukan hanya sebuah pertubuhan pengguna, tetapi juga sebuah pertubuhan pembangunan. FOMCA inginkan mewujudkan keadaan-keadaan seperti berikut:

  1. Mewujudkan sifat berdikasi di kalangan para pengguna iaitu " - "Perlindungan Paling Berkesan ialah Perlindungan Sendiri."
  2. Mewujudkan pembangunan berorientasikan kepada menunaikan keperluan asas manusia melalui kuasa beli kita sebagai pengguna bagi mewujudkan satu kebudayaan hidup yang sesuai, bahagian dan tidak membazir.

Peranan FOMCA

Demi mencapai falsafah-falsafah di atas, FOMCA mengamalkan empat pendekatan penting iaitu:

  1. Sebuah badan yang memberi dan menyebarkan maklumat.
  2. Sebuah badan pendidik yang memberi pendidikan kepada semua pengguna.
  3. Sebuah badan bertindak yang memberi perlindungan kepada pengguna.
  4. Sebuah badan yang menyiasat, membuat kajian dan ujian untuk memperolehi maklumat yang benar