FOMCA dan WECAM dengan sokongan SEDA Malaysia mengadakan Program Kesedaran Membina Komuniti Cekap Tenaga dan Pelepasan Karbon yang rendah di seluruh Malaysia.

Obektif  program ini adalah:

1. Memberi pemahaman tentang kesan penggunaan tenaga yang tidak mampan dan perubahan iklim.

2. Kesedaran bagi mengurangkan penggunaan tenaga elektrik melalui aktiviti penjimatan dan kecekapan tenaga di kalangan komuniti dan premis perniagaan.

3. Penerangan mengenai mekanisma Fit-in-Tariff