JEMPUTAN MEDIA: PENYERAHAN MEMORANDUM KEPADA BANK NEGARA MALAYSIA BERKENAAN ADUAN PENGGUNA TERHADAP INDUSTRI INSURANS

Merujuk perkara di atas, Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) dan Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional (NCCC) akan menyerahkan Memorandum berkenaan ADUAN PENGGUNA TERHADAP INDUSTRI INSURANS kepada Bank Negara Malaysia (BNM).

Hampir setiap pengguna mempunyai beberapa jenisinsurans pada hari ini. Polisi insurans merangkumi aspek perumahan, kenderaan bermotor, wasiat, perubatan, kehidupan dan banyak lagi telah berkembang dalam pelbagai pakej yang disediakan oleh pihak insurans. Pengguna juga melabur dalam polisi perubatan kerana peningkatan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit yang terus berkembang. Memiliki polisi insurans perubatan akan menjadi kelebihan tambahan kerana pemegang polisi mempunyai pilihan untuk mendapatkan rawatan atau rawatan perubatan di hospital swasta.

Walau pun begitu, industri insurans lebih terkenal sebagai pihak yang boleh memberi faedah atau penderitaan kepada pengguna. Terdapat banyak aduan telah disuarakan dan diajukan oleh pengguna kepada NCCC berkaitan dengan insurans. NCCC yang merupakan rakan kongsi kepada FOMCA telah dan berterusan memberi perhatian terhadap ketelusan prosedur industri insurans ketika menangani masalah dan isu pengguna. Oleh itu, memorandum ini bertujuan untuk ketengahkan beberapa jenis aduan yang berterusan daripada pengguna mengenai insurans dan beberapa cadangan untuk industri memberikan perkhidmatan dengan lebih baik untuk pengguna yang berpengetahuan.

Acara akan diadakan seperti yang berikut:

Tarikh : 16 Julai 2021 (Jumaat)

Masa : 3.00pm – 3.30pm

Platform talian : Aplikasi ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/87337488858?pwd=WlcrZnR2cCtRU3JEZVZBUDg3RE 1QZz09

Diterima oleh : YBhg. Encik Abdul Rasheed Ghaffour, Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia.

Merujuk perkara di atas, kami ingin menjemput pihak media sebagai wakil media daripada organisasi anda. Untuk maklumat lanjut sila hubungi ENCIK MR BASKARAN SITHAMPARAM, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.