Perjumpaan Presiden FOMCA Dr Marimuthu dan Miss Shabana Naseer bertemu pegawai KPDNKK Bahagian Kepenggunaan.